IVR politika

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI POLITIKA

A DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft. az alapítók évtizedes tapasztalataira, a korszerű eszközparkra és jól képzett munkatársaira építve a régió, vezető szolgáltatójává kíván válni az áram- és földgázfogyasztó mérők leolvasása terén.

A tulajdonosaink elvárásaival összhangban stratégiai célunk, ügyfélkörünk bővítése, a szolgáltatásaink színvonalának és hatékonyságának fejlesztése.

Céljaink elérése érdekében Integrált Vállalatirányítási Rendszert működtetünk, amelynek segítségével ellenőrzött módon biztosítjuk:

 • a megbízóink és az általuk nyújtott áram- és gázszolgáltatások fogyasztói igényeinek folyamatos megismerését és minél magasabb szintű, gazdaságos kiszolgálását,
 • a munkánk során birtokunkba kerülő és feldolgozott adatok, információk biztonságos és bizalmas kezelését, védelmét,
 • tevékenységünk során a környezet szennyezésének megelőzését, a környezet megóvását, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését és a munkavállalók környezettudatos magatartásának fejlesztését,
 • a szolgáltatási tevékenységhez szükséges infrastruktúra fejlesztését, a munkatársaink biztonságának és az egészséges munkakörülményeinek javítását,
 • munkatársaink részére a biztonságos és egészséges munkakörülményeket, melynek védelme érdekében, a balesetek megelőzése céljából a tevékenységek egészségügyi és biztonsági kockázatainak tervszerű és folyamatos értékelését és a kockázatok minimalizálását,
 • politikánk partnereink által történő megismerését,
 • a mindenkori, hatályos vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartását, a változások követését, valamint
 • a szolgáltatási tevékenységünk során felmerülő kockázatok azonosítását, és kezelését
 • a vonatkozó nemzetállami és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályok betartását.

 

Céljaink elérése érdekében különös gondot fordítunk:

 • a műszaki és informatikai infrastruktúra magas színvonalon tartására,
 • munkatársaink folyamatos képzésére, a minőség-, egészség- és környezetvédelem iránti elkötelezettség folyamatos fejlesztésére,
 • cégünk Integrált Vállalatirányítási Rendszerének működtetésére és folyamatos fejlesztésére,
 • az érdekelt felekkel folytatott nyílt és őszinte kommunikációra, problémakezelésre és lényeges követelményeinek megismerésére,
 • munkatársaink és képviselőik részvételére és a velük folytatott konzultációra.

 

A DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft. biztosítja, hogy dolgozói – beleértve az új munkatársakat is – és partnerei megismerjék a Társaság Integrált politikáját, valamint a rendszer alapvető céljait, felépítését, megvalósításának módszereit.

 

Szeged, 2020. február 20.

Pipicz András     

ügyvezető igazgató

 

ISO-9001ISO-14001