IVR politika

Integrált Vállalatirányítási Politika

A DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft. az alapítók évtizedes tapasztalataira, a korszerű eszközparkra és jól képzett munkatársaira építve a régió vezető szolgáltatójává kíván válni az áram- és gázfogyasztó mérők leolvasása terén.

A tulajdonosaink elvárásaival összhangban stratégiai célunk ügyfélkörünk bővítése, a szolgáltatásaink színvonalának és hatékonyságának fejlesztése.

Céljaink elérése érdekében integrált irányítási rendszert működtetünk, amelynek segítségével biztosítjuk:

 • a megbízóink és az általuk nyújtott áram- és gázszolgáltatások fogyasztói igényeinek folyamatos megismerését és minél magasabb szintű, gazdaságos kiszolgálását,
 • a munkánk során birtokunkba kerülő és feldolgozott adatok, információk biztonságos és bizalmas kezelését,
 • tevékenységünk során a környezet szennyezésének megelőzését, a környezet megóvását és a munkavállalók környezettudatos magatartásának fejlesztését,
 • a szolgáltatási tevékenységhez szükséges infrastruktúra fejlesztését, a munkatársaink biztonságának és az egészséges munkakörülményeinek javítását,
 • munkatársaink egészségének és biztonságának védelme érdekében, a balesetek megelőzése céljából a tevékenységek egészségügyi és biztonsági kockázatainak tervszerű és folyamatos értékelését és a kockázatok minimalizálását,
 • politikánk partnereink által történő megismerését,
 • a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartását, a változások követését, valamint
 • a szolgáltatási tevékenységünk során felmerülő kockázatok azonosítását és kezelését,
 • a vonatkozó nemzetállami és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályok betartását.

Céljaink elérése érdekében különös gondot fordítunk:

 • a műszaki és informatikai infrastruktúra magas színvonalon tartására,
 • munkatársaink folyamatos képzésére, a minőség-, egészség-, és környezetvédelem iránti elkötelezettség folyamatos fejlesztésére,
 • cégünk integrált irányítási rendszerének működtetésére és folyamatos fejlesztésére,
 • az érdekelt felekkel folytatott nyílt és őszinte kommunikációra, és problémakezelésre.

A DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft. biztosítja, hogy dolgozói – beleértve az új munkatársakat is – és partnerei megismerjék a Társaság integrált politikáját, valamint a rendszer alapvető céljait, felépítését, megvalósításának módszereit.

Szeged, 2018. március 2.

Pipicz András

ügyvezető igazgató