IBIR és adatvédelem

Információbiztonság  irányítási politika

 

A DL Kft. célja, hogy anyagi és erkölcsi biztonsága érdekében adatait, információit megóvja. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a hazai piacon továbbra is vezető szerepet töltsön be. Tevékenysége bizalmi jellegű, ezért partnerei érdekében is nélkülözhetetlen az adathordozók, technológiák, eljárások védelme az illetéktelen kezekbe jutás elől.

A fenti gondolatok megvalósítására a DL Kft. vezetősége az alábbi fő célokat tűzi ki a biztonság területén:

  • A DL Kft. a tevékenysége során törekszik a leolvasási folyamatok és az ehhez használt eszközök fizikai védelmére.
  • Az információ- és adatvédelmi szempontok érvényesítését a leolvasás folyamán meghatározó elemnek tekintjük.
  • Bizalmi helyzetünk megóvása érdekében elsődlegesnek tekintjük a vonatkozó adatvédelmi törvények megismerését, betartását, valamint betartatását.
  • Célunk a cég dolgozóiban tudatosítani a kezelt információk bizalmasságának, hitelességének és sértetlenségének fontosságát, nemcsak a munkahelyünkön, hanem a magánéletünkben is. Folyamatosan ösztönözzük őket annak érdekében, hogy az előírások betartásával állandóan kielégíthessék a megrendelők és saját cégük elvárt, biztonsági igényeit.
  • Beszállítóinktól, alvállalkozónktól elvárjuk, hogy az általunk előírt biztonsági irányelveknek megfeleljenek.
  • A felmerülő konfliktushelyzetekre lehetőségeinkhez képest felkészülünk, azokat igyekszünk elkerülni, bekövetkezésük esetén megfelelően kezelni.
  • Keressük a hatékonyabb és megbízhatóbb eljárások, eszközök bevezetésének lehetőségét.
  • Alapvető elvárásunk, hogy a versenytársaink/nem jogosult személyek szándékunkon kívül gazdasági, technológiai információ(k)hoz ne juthassanak hozzá.
  • A vonatkozó nemzetállami és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályok betartása.

A fenti célok folyamatos teljesítésére társaságunk információvédelmi menedzsment rendszert vezet be és működtet az MSZ ISO/IEC 27001:2014 Informatika biztonságtechnika alapján.

 

Szeged, 2018. március 2.

Pipicz András

ügyvezető igazgató

 

Adatvédelmi tájékoztató - Letöltés